رییس جمهور گینه کوناکری طی دو روز، 5 وزیر را برکنار کردبه گزارش ایرنا، آلفا کنده که در عین حال رییس اتحادیه آفریقا را نیز برعهده دارد دیروز در اقدامی غیرمنتظره دو وزیر کابینه از جمله وزیر خارجه را درحالی که در ماموریت خارجی بسر می برد، تغییر داد.
وی طی حکمی خانم ماکاله کامارا وزیر امور خارجه را برکنار کرد و مامادی توره، سفیر گینه در آمریکا را جایگزین وی کرد؛ این درحالی است که خانم ماکاله قرار بود دیروز ملاقات هایی با مقامات رسمی موزامبیک داشته باشد که با این حکم این ملاقات ها نیز لغو شد.
رییس جمهور گینه کوناکری همچنین یوسف سیلا، وزیر شیلات و ماهیگیری کشور را برکنار و فردریک لوآ، مدیر کل سابق صندوق رفاه اجتماعی را به عنوان جانشین او معرفی کرد.
کنده در عین حال امروز نیز لونسینی کامارا وزیر شهر و توسعه و آبادانی سرزمین، سیاکا باری وزیر ورزش، فرهنگ و میراث تاریخی و سانابا کابا، وزیر اقدامات اجتماعی را خلع کرد.
براساس حکم منتشره ازسوی رئیس جمهور در تلویزیون ملی گینه کوناکری، ابراهیما کوروما که از مدیران نهاد ریاست جمهوری را وزیر شهر و توسعه و آبادانی سرزمین کرد.
براساس این گزارش، خانم دیابی ماریاما کابا دبیر کل وزارت اقدامات اجتماعی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان به جای خانم کامارا سانابا کابا، وزیر اقدامات اجتماعی برای بهبود موقعیت زنان و کودکان شد.
سانوسی بنتاما سو، وزیر مشاور ریاست جمهوری نیز به جای سیا کا باری، وزیر ورزش، فرهنگ و میراث تاریخی منصوب شد.
جمهوری گینه کوناکری کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس که در دوم اکتبر 1958 به رهبری احمد سکوتوره از فرانسه مستقل شده‌است.
85 درصد از جمعیت بیش از 10 میلیونی این کشور مسلمان هستند.
این کشور آفریقایی پیش از این گینه فرانسه و گاه گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود.
خاورم 1378** شبس 1574 ** تنظیم کننده علی نصیری** انتشار دهنده: محسن تهوریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید