تظاهرات خشونت بار مخالفان دولت در کنگوبه گزارش روزدوشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز علت این تظاهرات را تاخیر در برگزاری انتخابات و تداوم فعالیت ژوزف کابیلا به عنوان رئیس جمهوری کنگو عنوان کرده است.
براساس این گزارش، «فلیکس شیسکدی» رهبر ائتلاف مخالفان دولت قرار است با حضور در پایتخت با هدف اعمال فشار بر رئیس جمهوری کنونی و تهییج هواداران خود علیه دولت، اهداف سیاسی خود را دنبال کند.
کابیلا رئیس جمهوری کنگو پیشتر بر برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در سال 2018 تاکید کرد.
وی تاکید کرده بود اکثر معترضان از جوانان کشور هستند که تا سال 2018 به سن قانونی رسیده و می توانند در انتخابات سراسری شرکت کنند.
براساس گزارش های منتشره، اکثریت مردم کنگو از ایده گفت و گوی ملی به عنوان عامل مهمی در تضمین اجرای آرام و منظم انتخابات آینده تمجید کرده اند اما بیشتر مخالفان، این ایده را به عنوان بخشی از برنامه کابیلا برای باقی ماندن بر سر قدرت پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری او در سال آینده دانسته و آن را محکوم کرده اند.
کابیلا که پس از ترور پدرش لورن دزیره کابیلا در سال 2001 به قدرت رسید و در دو انتخابات سال های 2006 و 2011 پیروز شد، مطابق قانون اساسی از نامزد شدن در انتخابات سال 2016 برای سومین بار منع شده است.
خاورم**9377** 1064
مترجم: حمید اوضح ** انتشار دهنده : فرشاد محسن زاهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید